Systemy pomiarowe i kontrolne do gumy i opon

Systemy pomiarowe i kontrolne do gumy i opon

Systemy pomiarowe i kontrolne dla obszaru przygotowania i końcowego wykończenia
Przemysł przetwórstwa gumy, a także proces produkcji opon jest wspierany przez Micro-Epsilon za pomocą szeregu systemów do inspekcji, monitorowania i kontroli różnych procesów.

Przemysł oponiarski:

            Linia do kontroli jednorodności i geometrii opon

reifen_34px    Pomiar szerokości profilu opony w liniach wytłaczania

reifen_34px    Kontrola masy bieżnika opon osobowych i ciężarowych w linii produkcyjnej

reifen_34px    Pomiar grubości profilu w systemach kalandrów i głowic rolkowych bezpośrednio na rolce kalandra

tire-geometry-34px    Kontrola geometrii opon inline w maszynach TU

reifen_34px    Bezdotykowy pomiar inline profilu materiału wkładki wewnętrznej (grubość od 1 mm do 18 mm)

reifen_34px    Bezdotykowy liniowy pomiar profilu pasków bieżnika (grubość od <1 mm do 18 mm)

reifen_34px    Bezdotykowy pomiar grubości profilu offline pasków bieżnika i materiału ściany bocznej

reifen_34px    Bezdotykowy pomiar długości pasków bieżnika w trybie inline

tire-lines-34px    Inline kontrola kodów kolorów na bieżnikach, w tym pomiar szerokości

Inne sekcje przemysłu przetwórstwa gumy:

innerliner_34px    Bezdotykowy pomiar grubości profilu inline kalandrów (grubość od 0,3 mm do 18 mm)

innerliner_34px    Bezdotykowy pomiar grubości profili inline instalacji głowic rolkowych (grubość od 0,3 mm do 18 mm)

Opublikowane artykuły
Czujniki kombinowane (PDF, 1,38 MB)
Czujniki dla produkcji (PDF, 412 KB)