optoNCDT Określone czujniki laserowe z wyposażeniem opcjonalnym

Określone czujniki laserowe z wyposażeniem opcjonalnym

optoNCDT
Wyposażenie opcjonalne

Często specjalne wymagania nie mogą być standaryzowane. Z tego powodu konfigurujemy nasze czujniki zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta. Często wymagane są modyfikacje odległości przesunięcia lub zakresu pomiarowego, warianty kabli i złączy oraz modyfikacje obudowy i układu optycznego.

Dostępne opcje:

  • Zmodyfikowana odległość przesunięcia i zakres pomiarowy
  • Opcje obudowy i montażu
  • Opcjonalne interfejsy
  • Indywidualne długości kabli
  • Odchylenie wiązki o 90
  • Wersja kompatybilna z próżnią
  • Wersja lekka
  • Odporność na wstrząsy i wibracje