surfaceCONTROL 3D 3200

Wysokowydajny czujnik migawkowy 3D do przemysłowych zadań pomiarowych i inspekcyjnych

Wysokowydajny czujnik migawkowy surfaceCONTROL 3D 3200 idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych. Wykonuje zautomatyzowane pomiary 3D inline w celu kontroli geometrii, kształtu i powierzchni na powierzchniach odbijających rozproszone światło. Czujnik charakteryzuje się kompaktową konstrukcją i wysoką dokładnością pomiaru w połączeniu z dużą szybkością przetwarzania danych. Dzięki wysokiej powtarzalności w osi Z wynoszącej do 0,6 µm, czujnik jest idealny do precyzyjnych pomiarów 3D i zadań inspekcyjnych. Dwa różne zakresy pomiarowe obejmują różne pola pomiarowe.

Charakterystyka:

 • Czas akwizycji od 0,3 s
 • Mikronowe migawki dla dużych pól pomiarowych
 • Najwyższa precyzja do 0,6 μm
 • Interfejsy cyfrowe (zintegrowane): GigE Vision /GenICam
 • Interfejsy cyfrowe (poprzez 2D/3D Gateway): PROFINET / EtherCAT / EtherNet/IP*
 • Cyfrowe wejścia/wyjścia: 4 cyfrowe wejścia/wyjścia, dla których można ustawić parametry (do zewnętrznego wyzwalania, sterowania czujnikami, wyprowadzania stanów czujników)

* Oceny z 3DInspect mogą być przesyłane do sterownika PLC za pośrednictwem tych magistral. Ustawienia czujnika mogą być ładowane przez sterownik za pośrednictwem 3DInspect przy użyciu mapowania zestawu parametrów.

Nowa generacja pomiarów 3D

Oprócz szybkiej transmisji danych, surfaceCONTROL 3D 3200 posiada również interfejs IO. EtherNet/IP, PROFINET i EtherCAT są dostępne przy użyciu 2D/3D Gateway II. Kompatybilność z 3D GigE Vision umożliwia również łatwą integrację z oprogramowaniem do przetwarzania obrazu innych firm. Kompleksowy zestaw SDK do integracji oprogramowania klienta uzupełnia pakiet oprogramowania.

Przykłady zastosowań:

 • Kontrola geometrii 3D i wykrywanie kształtów
 • Kontrola komponentów elektronicznych
 • Automatyzacja, monitorowanie produkcji i procesów oraz kontrola jakości
 • Bezkontaktowy pomiar rozproszonych powierzchni odbijających w procesie Stop and Go
 • Kontrola kształtu, położenia i powierzchni

Oprogramowanie 3DInspect do zadań pomiarowych i inspekcji 3D

Oprogramowanie 3DInspect to potężne narzędzie do konfiguracji parametrów czujników i zadań pomiarowych w przemyśle. Oprogramowanie to przesyła dane pomiarowe z czujnika przez Ethernet i dostarcza dane w formie trójwymiarowej. Te dane 3D są dalej przetwarzane, analizowane i oceniane za pomocą programów pomiarowych 3DInspect na komputerze PC oraz, w razie potrzeby, rejestrowane i przesyłane przez Ethernet do jednostki sterującej. W razie potrzeby dane 3D można zapisać za pomocą oprogramowania. Ponadto, ustawienie i konfiguracja czujnika jest możliwa za pośrednictwem oprogramowania. W przypadku podłączenia do interfejsu automatyki, funkcje dodatku do oprogramowania 3DInspect Automation umożliwiają korzystanie z czujników SC3210, które obejmują również kompleksowe rejestrowanie danych.