AiQ robotics i Micro-Epsilon

AiQ robotics na targach SPS Drives

🤖✨ Nasi specjaliści z AiQ robotics P.S.A. właśnie wrócili z międzynarodowych targów SPS – Smart Production Solutions
w Norymberdze, pełnych innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych i inteligentnej automatyzacji! 🌐🔧

Targi SPS – Smart Production Solutions nie ograniczają się jedynie do prezentacji pojedynczych komponentów; głównie stanowią platformę dla kompleksowych systemów, które mają istotny wpływ na przyszłość przemysłu. Mieliśmy przyjemność odwiedzić naszych partnerów biznesowych i być świadkami najnowszych trendów w świecie automatyzacji.

W trakcie targów zwróciliśmy uwagę na:
🚀 Innowacyjne rozwiązania produkcyjne, jak na przykład środowisko #TIA Portal firmy Siemens z gotową konfiguracją przystosowaną do współpracy z większością znanych robotów przemysłowych.
🔧 Zintegrowane systemy automatyzacyjne, tu zwróciliśmy uwagę na system bezpieczeństwa Pilz dedykowany do robotów mobilnych i autonomicznych wózków widłowych.
💡 Nowoczesne technologie poprawiające efektywność i wydajność, nie można nie wspomnieć o rozwiązaniach firmy Micro-Epsilon, które przyciągały uwagę zwiedzających, takie jak system konfokalny #confocalDT#IFD2410 oraz skanery migawkowe serii #surfaceCONTROL.
💡 Autonics Corporation zaprezentowała całą gamę ciekawych rozwiązań. Np. #inteligentna#kamera serii #VC z funkcją #OCR.

Dziękujemy naszym partnerom biznesowym za inspirujące rozmowy i możliwość dzielenia się naszym doświadczeniem. Razem kształtujemy przyszłość inteligentnej automatyzacji! 💪🤖

🤖✨ Our AiQ robotics specialists just returned from the SPS 2023 international trade fair in Nuremberg, full of innovative manufacturing solutions and intelligent automation! 🌐🔧

The SPS trade fair is not limited to the presentation of individual components; it mainly provides a platform for complex systems that have a significant impact on the future of industry. We had the pleasure of visiting our business partners and witnessing the latest trends in the world of automation.

During the fair we paid attention to:
🚀 Innovative manufacturing solutions, such as #TIA Portal environment from Siemens integrating ready configuration for most of well known robots.
🔧 Integrated automation systems, here we highlighted Pilz mobile robot safety system
💡 State-of-the-art technologies to improve efficiency and productivity, we can’t help but mention Micro-Epsilon solutions #confocalDT#IFD2410 and snapshot #surfaceCONTROL scanners.
💡 Autonics Corporation has presented lots of modern automation solutions. For example. #inteligent#camera#VC series with #OCR functionality.

We would like to thank our business partners for inspiring discussions and the opportunity to share our experience. Together we are shaping the future of intelligent automation! 💪🤖