Aplikacje kamery termowizyjne – Monitorowanie temperatury w produkcji materiałów izolacyjnych

Monitorowanie temperatury w produkcji materiałów izolacyjnych

W produkcji izolowanych termicznie rur temperatura jest monitorowana w celu zapobiegania uszkodzeniom i pożarom.Materiały izolacyjne często zawierają gorące cząstki i kamienie, które mogą spowodować pożar.Kamery termowizyjne Micro-Epsilon są zatem wykorzystywane do monitorowania temperatury rur z bezpiecznej odległości.Hotspoty można zdefiniować za pomocą oprogramowania TIMConnect.Po przekroczeniu temperatury granicznej wysyłany jest sygnał alarmowy.

Zobacz produkt

Kamery termowizyjne do przemysłowego monitorowania temperatury