APIKACJE – Produkcja i przetwarzanie metali

Produkcja i przetwarzanie metali

Inteligentne czujniki są wymagane w produkcji, przetwarzaniu, transporcie i przechowywaniu materiałów metalowych. Czujniki umożliwiają wydajną i bezpieczną produkcję, a następnie bezawaryjne przetwarzanie. Micro-Epsilon posiada doświadczenie i know-how w szerokim zakresie zastosowań: w pozycjonowaniu dźwigów, części maszyn i materiałów, w monitorowaniu grubości metalowych taśm i płyt do pomiaru profilu tłoczonych form.

Skanowanie 3D komponentów przed napawaniem laserowym

Komponenty są najpierw wykrywane przez skaner laserowy scanCONTROL. Jeśli wymaga tego geometria elementu, skanowanie odbywa się z kilku kierunków. Niezależnie od właściwości odbicia materiału, czujnik stale zapewnia wiarygodne wartości pomiarowe. Surowe dane mogą być przesłane bezpośrednio do oprogramowania klienta, połączone z modelem 3D i wykorzystane do obliczenia i zaplanowania optymalnej ścieżki. Ponadto dysza może być umieszczona w odpowiedniej odległości od powierzchni, a następnie prowadzona wzdłuż obliczonej ścieżki. Rezultatem jest nowa, równa i pełna powierzchnia. Różne czujniki mogą być używane w zależności od zamierzonego zastosowania, takiego jak naprawa, drukowanie 3D, łączenie lub powlekanie.

Zobacz produkt

Pomiar zmian powierzchni za pomocą promieniowania laserowego (700°C)

Fraunhofer EMI bada wpływ wiązek laserowych na różne powierzchnie. W tym celu różne próbki są napromieniowywane laserem o dużej mocy, który ma moc kilku kilowatów. W międzyczasie dwa skanery profili laserowych scanCONTROL firmy Micro-Epsilon mierzą dokładną zmianę geometrii powierzchni. Na podstawie wyników pomiarów można uzyskać nowy wgląd w to, jak różne parametry procesu, np. moc lasera, rozmiar plamki laserowej i przepływ powietrza, wpływają na proces interakcji lasera z materią.

Zobacz produkt

W pełni automatyczny pomiar blachy

Firma Dimensionics opracowała stół pomiarowy Disionic Sheet Control do w pełni automatycznego testowania dokładności wymiarowej blach. Współpracuje on z laserowymi czujnikami profilu firmy Micro-Epsilon. Czujniki mierzą arkusze blachy i sprawdzają ich szerokość, długość, kąt, prostoliniowość, ugięcie (wypukłe/wklęsłe) oraz płaskość krawędzi blachy.

Dwa laserowe skanery profilowe scanCONTROL 3000 są zamontowane na stole XY. Każdy skaner ma zakres pomiarowy 25 mm i jest prowadzony przez dwie krawędzie w kierunku X lub Y arkuszy. Technologia Blue Laser sprawia, że czujniki osiągają maksymalną precyzję i wiarygodne wyniki na wymagających powierzchniach.

Zobacz produkt

Ocena jakości powierzchni metalowych elementów obrabianych

Nowe optoelektroniczne czujniki światłowodowe optoCONTROL CLS1000 niezawodnie sprawdzają jakość chropowatych, matowych lub błyszczących powierzchni, na przykład podczas szlifowania powierzchni. Taka kontrola metalowych elementów obrabianych przynosi znaczące korzyści, ponieważ elementy obrabiane mogą być kontrolowane bezdotykowo i bezpośrednio podczas procesu pracy.

W punkcie detekcji stosowane są wysokiej jakości czujniki CFS ze światłowodami. Charakteryzują się one niewielkimi wymiarami montażowymi i solidną konstrukcją. Są one zoptymalizowane pod kątem trudnych powierzchni, w tym błyszczących powierzchni metalowych, a dzięki częstotliwości pomiarowej do 10 kHz zapewniają szybkie i dokładne wyniki nawet w dynamicznych procesach.

ZaletyWymagania dotyczące systemu pomiarowego
Liczne tryby uczenia i typy wyjść
Ocena za pomocą sygnału analogowego lub wyjścia przełączającego
Wysoka odporność na światło otoczenia
Niezwykle wytrzymałe i kompaktowe
Brak odblasków spowodowanych światłem podczerwonym
Ekonomiczne rozwiązanie ogólne
Częstotliwość pomiaru do 10 kHz -3dB
Wykrywanie błyszczących powierzchni metalowych i kontrola chropowatości
Warunki otoczenia
Stabilna struktura (brak wahań odległości)
Temperatura pokojowa od 20 do 23°C

Produkcja stali

Stopione żelazo i stal – pomiar temperatury

Temperatura jest ważną zmienną procesową w produkcji żelaza i stali. Przestrzeganie ustalonych temperatur procesu zapewnia między innymi wysoką jakość produktu. Zapewniając wiarygodne i powtarzalne wyniki pomiarów, szczególnie w procesach wysokotemperaturowych, bezkontaktowy pomiar temperatury w podczerwieni firmy Micro-Epsilon zyskał ugruntowaną pozycję w branży produkcji i przetwarzania metali. Czujniki temperatury na podczerwień i kamery termowizyjne firmy Micro-Epsilon są często wykorzystywane do monitorowania i kontroli. Liczne modele, opcje wyposażenia i kompleksowa koncepcja interfejsu umożliwiają ich szybką i łatwą integrację z różnymi stanowiskami pomiarowymi.

Zapytaj o produkt

Odpuszczanie – pomiar temperatury

Podczas hartowania indukcyjnego mogą wystąpić naprężenia, którym można przeciwdziałać poprzez ponowne podgrzanie do temperatury odpuszczania. W grę wchodzą jednak temperatury niższe niż te stosowane do hartowania. Temperatury są mierzone za pomocą pirometrów firmy Micro-Epsilon

Zapytaj o produkt

Pomiar temperatury stopionego metalu

Monitorowanie temperatury ciekłego metalu jest ważne dla utrzymania odpowiedniej temperatury procesu podczas odlewania. Dzięki thermoIMAGER TIM M05, Micro-Epsilon oferuje odpowiedni zakres spektralny, a także ciągły zakres pomiarowy od 900 °C do 2000 °C. Dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania 1 kHz i wysokiej rozdzielczości optycznej, obrazy termiczne mogą być rejestrowane szybko i niezawodnie.

Zapytaj o produkt

Walcowanie na gorąco produktów płaskich

Pomiar grubości kęsisk podczas walcowania zgrubnego

W celu monitorowania grubości kęsisk podczas pierwszych procesów walcowania stosuje się laserowe czujniki odległości, które mierzą z góry na walcowany materiał. Ze względu na wysokie temperatury, parę i emulsje wymagany jest pomiar z dużej odległości, do którego wykorzystywane są laserowe czujniki odległości optoNCDT ILR2250. Czujniki określają grubość na podstawie różnicy między walcarką a płytą na górze.

Zobacz produkt

Optyczny pomiar grubości w walcowniach

Nowa generacja grubościomierzy thicknessCONTROL oznacza wyjątkową wydajność i pokonuje wyzwania związane z jednym z najtrudniejszych zastosowań optycznych pomiarów grubości. Systemy zostały zaprojektowane do użytku w walcowniach gorących i są odporne na trudne warunki środowiskowe. W różnych trybach pracy te systemy pomiarowe zapewniają wyniki z najwyższą precyzją.

Systemy są wyposażone w innowacyjne czujniki Blue Laser. Opatentowane na całym świecie procedury pomiarowe Blue Laser Technology umożliwiają wykonywanie precyzyjnych pomiarów na rozgrzanych do czerwoności obiektach o temperaturze powyżej 700 °C.

Mechanika thicknessCONTROL została zaprojektowana tak, aby częściowo kompensować zmiany wywołane gradientami temperatury. Ponadto sieć czujników temperatury kontroluje stan i stabilizuje zakres pomiarowy za pomocą wydajnego przetwarzania sygnału. Dodatkowy, regulowany rejestr chłodzenia i płyty odchylające umożliwiają nawet stosowanie w walcowniach gorących stali w temperaturach materiału 1200 °C.

Zapytaj o produkt

Pomiar temperatury w walcowni gorącej

Na linii walcowniczej temperatura formowania pomiędzy poszczególnymi walcami jest mierzona w sposób ciągły. Bezkontaktowe pirometry na podczerwień firmy Micro-Epsilon mierzą z krótkim czasem reakcji i z bezpiecznej odległości. Dla różnych metali i zakresów temperatur dostępne są czujniki temperatury IR i kamery termowizyjne o różnych długościach fal.

Zapytaj o produkt

Walcowanie na gorąco długich produktów

Systemy pomiaru profili 3D dla długich produktów

Systemy MPG 8208 zostały zaprojektowane jako ramy w kształcie podkowy i są indywidualnie zintegrowane z linią. Wewnątrz ramy znajduje się sześć laserowych czujników triangulacyjnych i w pełni zautomatyzowany system kalibracji. Lasery rzutują proste linie na mierzoną powierzchnię. Linie te są deformowane z punktu widzenia kamery. Podstawowa kalibracja czujnika służy jako odniesienie do przekształcenia odchylenia w konkretne wartości pomiarowe. W wymagających warunkach środowiskowych, takich jak wysoka temperatura, system czujników jest chroniony przed wpływami środowiska przez złożone zintegrowane systemy chłodzenia.

Zapytaj o produkt

Grubość aluminium

Ważne jest, aby znać grubość płyt do produkcji płyt aluminiowych. Bezdotykowy system pomiaru profilu mierzy profil płyt za pomocą czujnika pojemnościowego. Jednocześnie podczas pomiaru określana jest szerokość płyty. Na podstawie uzyskanych danych można lepiej wyregulować stanowisko walcowania nawrotnego i kolejne stanowiska walcowania. System jest zintegrowany z istniejącym torem rolkowym. Zainstalowany bezpośrednio przed nożycami do przycinania, gdzie płyta jest nieruchoma do cięcia, proces produkcji nie jest zakłócany.

Zapytaj o produkt

Badanie profilu wzdłużnego prętów formowanych

W walcowniach kształtowych, stal kształtowa jest zwykle walcowana w operacji odwracania. Po opuszczeniu stanowiska walcowania pręty walcowane na gorąco (do 1200 °C) są sprawdzane pod kątem dokładności wymiarowej. W tym przypadku czujniki Blue Laser mierzą środek pręta przy prędkości materiału do 10 m/s. Czujnik optoNCDT1750-750BL jest wyposażony w opatentowaną technologię niebieskiego lasera i niezawodnie mierzy na świecących obiektach. Specjalne filtry optyczne blokują wewnętrzne promieniowanie świecącego celu. Dzięki dużemu zakresowi pomiarowemu, różne geometrie walcowanych produktów mogą być niezawodnie wykrywane za pomocą tylko jednego czujnika.

Zobacz produkt

Rolki formujące do długich produktów

Pomiar średnicy profili

Mikrometry optyczne firmy Micro-Epsilon służą do monitorowania grubości metalowych prętów. Dzięki systemowi pomiarowemu X-Frame średnica jest mierzona w sposób ciągły. Dwa mikrometry laserowe mierzą średnicę z wysoką rozdzielczością i szybkością pomiaru. X-Frame umożliwia pomiar różnych grubości, a cyfrowe interfejsy przesyłają dane do nadrzędnego systemu sterowania.

Zobacz produkt

Pomiar szczeliny w liniach formujących

Przed spawaniem rur szczelina jest monitorowana za pomocą skanerów laserowych. Skanery zapewniają precyzyjne odczyty, umożliwiając określenie położenia punktu środkowego. W ten sposób rura jest ustawiana w optymalnej pozycji względem głowicy spawającej. Dzięki wysokiej częstotliwości profilu skanera można również monitorować procesy dynamiczne.

Zobacz produkt

Pomiar temperatury w zakładzie odlewania ciągłego

Wraz ze wzrostem wydajności rośnie obciążenie urządzeń do ciągłego odlewania. Wymaga to szeroko zakrojonych środków monitorowania procesu. Do pomiaru temperatury w zakładach ciągłego odlewania preferowane są pirometry wskaźnikowe. Mierzą one temperaturę nawet przy największym zanieczyszczeniu i słabej widoczności mierzonego obiektu. Pirometr może być używany w kilku punktach komory natryskowej, a także po opuszczeniu pasma. Jeśli wartość graniczna przedmiotu obrabianego zostanie przekroczona, temperatura w kadzi lub prędkość procesu są kontrolowane w czasie rzeczywistym.

Pomiar profili 3D dla długich produktów

Systemy MPG 8208 zostały zaprojektowane jako ramy w kształcie podkowy i są indywidualnie zintegrowane z linią. Wewnątrz ramy znajduje się sześć laserowych czujników triangulacyjnych i w pełni zautomatyzowany system kalibracji. Lasery rzutują proste linie na mierzoną powierzchnię. Linie te są deformowane z punktu widzenia kamery. Podstawowa kalibracja czujnika służy jako odniesienie do konwersji odchylenia na konkretne wartości pomiarowe.

Walcowanie na zimno produktów płaskich

Średnica zwoju

Taśmy walcowane w przemyśle metalowym są nawijane na kręgi do transportu. Dla późniejszego przetwarzania, gdy kręgi są rozwijane, ważne jest, aby wiedzieć, ile materiału zostało już rozwinięte. Zadanie to można łatwo rozwiązać za pomocą optycznego czujnika długości optoNCDT ILR. Dokonuje on ciągłego pomiaru na powierzchni cewki i w ten sposób rejestruje jej średnicę. Średnica cewki zmniejsza się z powodu odwijania, co jest mierzone na podstawie wzrostu odległości od powierzchni cewki do czujnika. Korzystając z grubości cewki, długość materiału można przeliczyć za pomocą specjalnych algorytmów.

Zobacz produkt

Optyczne mierniki grubości dla produktów płaskich

Systemy thicknessCONTROL MTS 8202 są używane do niezawodnego pomiaru grubości w walcowniach zimnych. Pomiary są również możliwe na powierzchniach odblaskowych i błyszczących, np. taśmach miedzianych, powlekanych metalach i aluminium o wysokim połysku. Do tych pomiarów systemy są wyposażone w czujniki konfokalne, które niezawodnie mierzą również na zmieniających się powierzchniach. Pomiar odbywa się bezdotykowo, a zatem bez reakcji, dzięki czemu nawet wrażliwe materiały mogą być mierzone niezawodnie. Wysoka szybkość pomiaru pozwala również na niezawodne wykrywanie procesów dynamicznych.

Zapytaj o produkt

Linie powlekania

Kontrola odległości dysz zgarniaczy powietrza w liniach galwanizacyjnych

W celu ochrony przed korozją na taśmę metalową nakładana jest warstwa ochronna cynku. W tym celu taśma stalowa jest przepuszczana przez wannę cynkową, co powoduje przywieranie cienkiej warstwy cynku. Nałożony cynk jest równomiernie rozprowadzany i wygładzany przez dysze zgarniające powietrze. Aby osiągnąć pożądaną grubość, wymagana jest precyzyjna kontrola odległości dysz powietrznych. Czujniki confocalDT są używane do pomiaru odległości dysz. Czujniki te umożliwiają precyzyjne pomiary odległości na powierzchniach silnie odbijających światło. Dzięki dużej szybkości pomiaru odległość między dyszami zgarniacza powietrza jest wykrywana i dostosowywana z dużą dynamiką.

Zobacz produkt

Pomiar koloru taśmy cynkowej w zakładzie produkcyjnym

Podczas produkcji wysokiej jakości taśm i płyt wykonanych z tytanu cynku, powierzchnie poddawane są specjalnej obróbce. Dlatego kolor produktów cynkowych jest określany już podczas procesu produkcyjnego.

Zapytaj o produkt

Pomiar grubości powłoki za pomocą dwóch zsynchronizowanych pomiarów grubości

Dwa zsynchronizowane systemy pomiaru grubościGAUGE służą do precyzyjnego pomiaru grubości w procesach powlekania. Jeden system rejestruje grubość taśmy przed nałożeniem powłoki, a drugi monitoruje grubość po nałożeniu powłoki. Grubość powłoki jest określana na podstawie różnicy między dwiema zmierzonymi wartościami i przesyłana do sterownika systemu. Systemy są wyposażone w czujniki konfokalne, które osiągają wysoką dokładność pomiaru niezależnie od odbicia powierzchni.

Zapytaj o produkt

Centra serwisowe i linie do cięcia

Odwijanie zwojów

Taśmy walcowane w przemyśle metalowym są nawijane na kręgi do transportu. Dla późniejszego przetwarzania, gdy zwoje są rozwijane, ważne jest, aby wiedzieć, ile materiału zostało już rozwinięte. Zadanie to można łatwo rozwiązać za pomocą optycznego czujnika długości optoNCDT ILR. W sposób ciągły mierzy on odległość od powierzchni cewki do jej środka. Grubość cewki zmniejsza się w wyniku odwijania, co jest mierzone na podstawie wzrostu odległości od powierzchni cewki do czujnika. Korzystając z grubości cewki, długość materiału można przeliczyć za pomocą specjalnych algorytmów.

Zobacz produkt

Krawędź zwoju

Arkusze walcowane w przemyśle metalowym są nawijane na zwoje w celu transportu. Ważne jest, aby bezpośrednio przed i po zwijaniu sprawdzić położenie i stan krawędzi taśmy metalowej. Do tego celu wykorzystywane są mikrometry optyczne optoCONTROL. Jeśli krawędź cewki znajduje się w zakresie pomiarowym podczas nawijania lub odwijania, można na tej podstawie określić położenie i strukturę krawędzi. Technika ta zapewnia, że cewka jest nawinięta prawidłowo, a także, że do odwijania dostarczono taśmę metalową o odpowiedniej jakości.

Pomiar grubości taśm metalowych

Podczas pomiaru grubości taśm metalowych, metody optyczne oparte na triangulacji laserowej mają wiele zalet w porównaniu z innymi metodami. Pomiar odbywa się bezdotykowo, a zatem bez zużycia. Ponadto, niezależnie od stanu materiału, możliwe jest przeprowadzenie dokładnego pomiaru geometrycznego w odniesieniu do powierzchni taśmy. Micro-Epsilon oferuje solidne systemy pomiarowe w postaci ramek C i O, które działają niezależnie od stopu.

Zapytaj o produkt

System pomiarowy do pomiaru grubości i szerokości taśm metalowych

thicknessCONTROL MWS 8201.LLT łączy pomiary grubości i szerokości w jednym systemie O-frame wyposażonym w trzy laserowe czujniki liniowe. Dwa czujniki są zintegrowane w górnej taśmie, a jeden czujnik w dolnej taśmie. Podczas gdy czujniki stale wykrywają profil grubości podczas przesuwania, szerokość jest zawsze mierzona, gdy oba czujniki są umieszczone w górnej taśmie na jednej krawędzi. Taka architektura systemu jest odpowiednia do monitorowania i optymalizacji procesu linii cięcia wzdłużnego, ponieważ grubość i szerokość mogą być stale monitorowane i dokumentowane dla każdego pojedynczego pierścienia. Trzeci skaner laserowy jest przesuwany niezależnie od dwóch skanerów do pomiaru grubości i może mierzyć dokładną szerokość poszczególnych pierścieni na liniach cięcia wzdłużnego.

Zapytaj o produkt

Pomiar szerokości, wygięcia i średnicy taśm metalowych

Systemy thicknessCONTROL C-frame są używane do precyzyjnego określania szerokości, wygięcia i średnicy taśm metalowych w liniach cięcia. Są one wyposażone w trzy mikrometry laserowe i wykrywają wygięcie po zatrzymaniu taśmy. Pomiar szerokości jest wykonywany podczas pracy, gdy rama C przesuwa się nad metalową taśmą.

Zapytaj o produkt

Szerokość taśmy podczas przycinania taśm metalowych

Ponieważ podczas produkcji taśm metalowych często wymagane są różne szerokości, taśmy muszą być przycinane po procesie walcowania, a oba noże muszą być ruchome elektrycznie. Odległość jest teraz mierzona za pomocą pomiaru różnicy za pomocą czujników laserowych firmy Micro-Epsilon, dzięki czemu zgodność z wymiarami docelowymi nie musi być już sprawdzana ręcznie, jak to miało miejsce wcześniej. Wykorzystywane są do tego dwa czujniki optoNCDT.

Zobacz produkt

Pomiar zadziorów na liniach cięcia wzdłużnego

Proces cięcia powoduje powstawanie zadziorów na ciętych powierzchniach taśm metalowych. Do monitorowania zadziorów na linii produkcyjnej wykorzystywane są skanery laserowe scanCONTROL, które stale monitorują krawędzie blachy. Dzięki technologii niebieskiego lasera określane są precyzyjne wartości pomiarowe o wysokiej stabilności sygnału. Przekroczenia wartości granicznych są przekazywane bezpośrednio do systemu sterowania, umożliwiając dostosowanie procesu cięcia, np. poprzez serwisowanie noży lub regulację kontroli ścieżki.

Zobacz produkt

Konserwacja predykcyjna i zapewnienie jakości

Pomiar zużycia rolek w stojaku na rolki poprzez szczelinę łożyska

Pojemnościowe czujniki przemieszczenia służą do określania zużycia rolek. Zużycie rolek jest mierzone pośrednio poprzez zmianę szczeliny łożyska wału napędowego. Dzięki czujnikom pojemnościowym pomiar jest ciągły i bardzo precyzyjny. W rezultacie zużycie jest stale określane i wykrywane na wczesnym etapie, co oznacza, że okresy konserwacji można zaplanować w ukierunkowany sposób. Czujniki pojemnościowe mogą być również stosowane przy silnych wahaniach temperatury i zapewniają wysoką stabilność sygnału.

Zobacz produkt

Luz walców

Odległość obu walców od siebie lub od walca do powierzchni nośnej jest kluczowym wymiarem w procesach walcowania metali, tworzyw sztucznych lub innych materiałów. W przypadku wrażliwych procesów i wysokiej dokładności materiału, luz musi być stale sprawdzany, aby uniknąć nieuchronnego odrzucenia. Do tego celu nadają się metody stykowe indukcyjne i bezstykowe. W przypadku metod stykowych czujnik jest montowany na zewnątrz na prowadnicy rolkowej. Zmiana luzu jest przenoszona na tłok, którego zmiana położenia jest mierzona przez czujnik indukcyjny. W przypadku metody bezkontaktowej, rolka znajduje się pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem mikrometru optycznego. Emitowana kurtyna świetlna jest częściowo zasłonięta przez wałek. Pozostała część dociera do odbiornika przez szczelinę. Szczelinę można obliczyć na podstawie pomiaru ilości światła.

Zapytaj o produkt

Kontrola spawania

Pomiar 3D komponentów przed cięciem plazmowym

W celu szybkiego, w pełni automatycznego i niezwykle precyzyjnego przetwarzania tych ogromnych kopuł, konieczne jest określenie ich kształtu i dokładnego położenia na linii produkcyjnej. Ponieważ czyste dane CAD kopuły często różnią się o kilka centymetrów od rzeczywistych wymiarów, profil 3D pokryw jest mierzony przed obróbką za pomocą skanerów laserowych scanCONTROL 2900. Dokładne wymiary są następnie określane na podstawie danych 2D wygenerowanych przez skaner, który jest podłączony do systemu pozycjonowania skanera 6D. Proces skanowania odbywa się z dużą prędkością do 60 m/min. Dlatego do uzyskania rzeczywistego kształtu celu wymagany jest niezawodny wyzwalacz sprzętowy.

Kompaktowa konstrukcja, zintegrowana elektronika i szybkość sprawiają, że skaner laserowy MicroEpsilon nadaje się do integracji w linii produkcyjnej. Ponadto, wysokowydajne skanery osiągają wysoką powtarzalność 50 µm/m nawet przy różnych właściwościach odblaskowych metalowych obiektów testowych.

Zobacz produkt

Śledzenie spoin spawalniczych na potrzeby kontroli rurociągów

Uszkodzone spoiny są często przyczyną nieszczelności rurociągów. Dlatego też szwy są sprawdzane na zewnątrz po spawaniu za pomocą skanera profilowego scanCONTROL. W tym celu skaner jest umieszczany w urządzeniu testującym na rurze. Po ręcznym ustawieniu, skaner automatycznie sprawdza szew spawalniczy i automatycznie centruje się na rurze.

Zobacz produkt

Kontrola spoin spawalniczych na rurach

Idealny szew spawalniczy jest niezbędny w szczelnej rurze. Skanery laserowe scanCONTROL są zatem używane podczas spawania spiralnego w celu wyrównania boków spoiny. Skutkuje to znacznie bardziej niezawodnym procesem spawania. Duża odległość bazowa wynosząca 600 mm i obudowa ochronna czujnika są również ważne w tym przypadku.

Zobacz produkt

Profil spoiny

Roboty spawalnicze, które automatycznie wykonują łączenie, są często używane do łączenia metali. W przypadku widocznych części, szew spawalniczy musi spełniać określone kryteria optyczne; na przykład, nie może być żadnych pozostałości po spawaniu. W tym celu bezpośrednio za głowicą spawalniczą instalowany jest skaner laserowy. Mierzy on wszystkie wykonane spoiny i w razie potrzeby umożliwia robotowi wprowadzenie poprawek.

Zobacz produkt

Sterowanie maszyną

Wykrywanie podwójnych arkuszy przed prasowaniem

Zanim uformowane arkusze zostaną wprowadzone do prasy, stosowane są laserowo-optyczne czujniki przemieszczenia, które umożliwiają wykrywanie podwójnych arkuszy. Dwa czujniki są zamontowane powyżej i poniżej ciągłych arkuszy i zapewniają wartość grubości niezależnie od dokładnej pozycji arkuszy.

Zobacz produkt

Pomiar średnicy cewek

Laserowe czujniki odległości optoNCDT ILR2250-100 firmy Micro-Epsilon mierzą cewki w oparciu o metodę porównania faz. W tym celu czujnik jest montowany w odległości od 0,2 do 10 m od promienia cewki. W sposób ciągły mierzy on odległość do cewki. Ponieważ średnica cewki taśmy stalowej jest stale zmniejszana w procesie odwijania, odległość między cewką a czujnikiem konsekwentnie wzrasta. Czujnik niezawodnie wykrywa tę zmianę odległości i przesyła ją jako wartość pomiarową za pośrednictwem interfejsu szeregowego RS422 do systemu sterowania procesem produkcji. System sterowania może teraz wysłać wczesny komunikat ostrzegawczy, nawet przed całkowitym rozwinięciem materiału.

Zobacz produkt

Monitorowanie podawania blachy podczas procesu tłoczenia

Pomiar zniekształceń odbywa się za pomocą kilku laserowych czujników triangulacyjnych optoNCDT 1420, które są umieszczone wokół blachy, w narzędziu lub z boku narzędzia. Rozmieszczenie jest dobrane w taki sposób, aby wiązka lasera mierzyła na krawędziach blachy, która znajduje się pomiędzy górną i dolną częścią narzędzia. Ze względu na wyjątkowo mały rozmiar plamki pomiarowej, laser jest w stanie zmierzyć bardzo małe odstępy między dwiema częściami narzędzia, mniejsze niż jeden milimetr.

Zmierzone wartości są przesyłane analogowo lub cyfrowo do kontrolera. Umożliwiają one wyciągnięcie wniosków na temat ilości przepływającego materiału. Umożliwia to, na przykład, kontrolowanie siły prasowania
podczas trwającego procesu, zmniejszając ilość odpadów, zużycie materiału, przestoje i koszty.

Laserowe czujniki triangulacyjne Micro-Epsilon są wytrzymałe i odporne na duże obciążenia mechaniczne, takie jak wibracje i wstrząsy.

Zobacz produkt

Monitorowanie deformacji form w procesie odlewania ciśnieniowego aluminium

Monitorowanie odkształceń narzędzi za pomocą czujników indukcyjnych opartych na prądach wirowych zapewnia wysoką jakość produktu w połączeniu z dłuższą żywotnością narzędzia i mniejszą liczbą poprawek. Zazwyczaj stosuje się od trzech do czterech systemów wiroprądowych eddyNCDT 3005, aby zapewnić spójne monitorowanie szczelin.

System składa się z kompaktowego i wytrzymałego kontrolera, który wraz z kablem i czujnikiem tworzy solidną całość. Zintegrowana konstrukcja systemu zwiększa wytrzymałość i odporność na czynniki zewnętrzne, dzięki czemu system jest niewrażliwy na trudne warunki przemysłowe z wysokimi temperaturami, kurzem, brudem lub ciśnieniem i zapewnia dokładne wyniki niezależnie od środowiska. Ze względu na kompaktowość systemu eddyNCDT 3005, jego późniejsza integracja z istniejącą maszyną jest możliwa w dowolnym momencie.

Zobacz produt

Zapewnienie jakości

Gięcie/gładkość pokryw odlewanych z aluminium

Po odlaniu pokryw AL i przed frezowaniem powierzchni uszczelniającej, pokrywy muszą być ręcznie prostowane i sortowane na OK/NOK. Operacja ta odbywa się w trudnym środowisku (wnęka odlewnicza). Stosowana wcześniej technika pomiarowa (sondy) podlega dużemu zużyciu i musi być wymieniana w regularnych odstępach czasu. Aby zminimalizować koszty części zamiennych, klienci zdecydowali się na bezstykowy i niezużywający się system pomiaru wiroprądowego. Szczególne znaczenie dla sukcesu tej metody pomiarowej ma fakt, że czujniki wiroprądowe eddyNCDT, dzięki możliwości 3-punktowej linearyzacji, dostarczają wiarygodnych wartości pomiarowych nawet w przypadku złożonych geometrii docelowych.

Zobacz produkt

Wymiary obręczy aluminiowych

Przy produkcji felg aluminiowych wymagana jest maksymalna jakość, tak aby w późniejszym użytkowaniu uzyskać niezbędną płynność ruchu. W przeciwieństwie do metod dotykowych, do tego celu wykorzystywane są skanery laserowe z serii Micro Epsilon scanCONTROL. Czujniki te sprawdzają felgi pod kątem wszystkich wad geometrycznych w zintegrowanym testerze. W ten sposób uzyskuje się 100% kontrolę jakości na linii produkcyjnej.

Zobacz produkt

Monitorowanie średnicy pierścieni walcowanych bez szwu

Do tego zadania pomiarowego wykorzystywane są laserowe czujniki odległości optoNCDT ILR2250-100 firmy Micro-Epsilon. Działają one w oparciu o metodę porównywania faz, która zapewnia wiarygodne wyniki nawet w przypadku rozgrzanych do czerwoności obiektów pomiarowych. Czujnik jest montowany w bezpiecznej odległości od 1 m do 10 m i precyzyjnie mierzy odległość do walcowanego materiału podczas walcowania. Podczas procesu produkcyjnego średnica pierścienia stale się zwiększa, co zmniejsza odległość od czujnika. Czujnik wykrywa tę różnicę niezawodnie i z milimetrową dokładnością. Wygenerowane wartości pomiarowe są przesyłane bezpośrednio do systemu kontroli produkcji za pośrednictwem interfejsu cyfrowego. Teraz można obliczyć średnicę, a także pozostałą drogę walcowania, która składa się z rzeczywistej objętości i wynikających z niej rzeczywistych wymiarów. Wyniki są następnie przesyłane do pokoju kontrolnego w celu wizualizacji.

Zobacz produkt

Pomiar i kontrola spoin spawania laserowego

W pełni zautomatyzowane urządzenia spawalnicze można znaleźć w wielu obszarach przemysłowych. Kontrola jakości w postaci 100% inspekcji jest niezbędna do uzyskania spoin wolnych od wad. Laserowe czujniki profilu firmy Micro-Epsilon monitorują spoinę i natychmiast wykrywają wady, a także kompletność profilu szerokości i wysokości spoiny.

Zobacz produkt