Aluminium – Produkty długie

Produkty długie

Długie produkty, takie jak profile, kęsy itp., które są wytwarzane przez walcowanie, ciągnienie lub kucie, często mają złożoną geometrię przekroju poprzecznego. Systemy pomiarowe DimensionCONTROL są wykorzystywane do kontroli geometrycznej długich produktów. W zależności od zastosowania, mogą być one wyposażone w czujniki ThruBeam, czerwone i niebieskie laserowe skanery profilowe, aby zapewnić optymalne rozwiązanie dla danego zastosowania. Systemy działają z imponującą precyzją nawet w najtrudniejszych warunkach walcowania na gorąco. Zintegrowana, w pełni automatyczna kalibracja kompensuje związany z temperaturą, potencjalny długoterminowy dryft struktury mechanicznej.

Systemy dimensionCONTROL MPG 8208 i MPG 9208 są zaprojektowane jako ramy podkowiaste i generują rzeczywiste dane 3D, za pomocą których obliczane są wartości docelowe.

Charakterystyka:

 • Rzeczywisty pomiar 3D z korekcją osi potencjalnie zakrzywionych obiektów.
 • Kompleksowy pakiet oprogramowania do monitorowania i optymalizacji produkcji
 • Ciągły pomiar umożliwia optymalizację jakości produktu
 • Pozyskiwanie i rejestrowanie danych procesowych dla 100% kontroli jakości
 • Znaczne skrócenie czasu konfiguracji podczas zmiany produktu

Pomiar profilu rozgrzanych do czerwoności rur za pomocą dimensionCONTROL MPG 9208

 • Zakres pomiarowy do 500 mm
 • Rzeczywisty pomiar 3D z korekcją osi potencjalnie zakrzywionych obiektów
 • Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca integrację z linią produkcyjną
 • Kompleksowy pakiet oprogramowania do monitorowania i optymalizacji produkcji
 • Możliwość wyposażenia w czujniki ThruBeam, czerwone lub niebieskie laserowe czujniki profilu liniowego
 • Pneumatyczna ochrona optyki czujnika, opcjonalne chłodzenie wodą
 • Elastyczny interfejs do komunikacji z produkcją