Ocena wartości pomiaru

Ocena wartości pomiaru

Kompleksowa, elastyczna ocena wartości pomiarowych z kilku czujników za pomocą scanCONTROL Smart PLC Unit.

 

scanCONTROL Smart PLC Unit

Czasami wyniki tylko jednego czujnika nie są wystarczające do oceny i pomiaru komponentu. Wówczas wartości z kilku czujników muszą zostać połączone i obliczone razem. Możliwe jest również, że konieczne będzie przeprowadzenie kolejnych obliczeń.

Te specjalne zadania można rozwiązać za pomocą jednostki scanCONTROL SMART PLC, która jest kompaktowym, wydajnym systemem sterowania z elastycznym programowaniem. Dostosowując się do wymagań klientów, inżynierowie Micro-Epsilon konfigurują lub programują wymagane ustawienia i upewniają się, że użytkownik uzyskuje pożądane wyniki.

ScanCONTROL SMART PLC Unit współpracuje z scanCONTROL SMART, ale może również odbierać sygnały z innych czujników i urządzeń.

  • Do 8 czujników
  • Dostosowane do wymagań klienta
  • Opcjonalna wizualizacja (projekt dostosowany do potrzeb klienta)
  • Transmisja danych do sterowania wyższego poziomu za pośrednictwem różnych protokołów

Powiązane linki
Słowniczek: Zasada pomiaru “Triangulacja linii laserowej”