Interfejs i jednostki przetwarzania sygnału

Interfejs i jednostki przetwarzania sygnału

Moduły interfejsu i przetwarzania sygnałów rozszerzają zakres zastosowań czujników Micro-Epsilon. Moduły interfejsu służą do konwersji sygnałów czujnika na interfejsy cyfrowe lub kompatybilne z magistralą. Umożliwia to korzystanie z interfejsów takich jak USB, RS422, Ethernet/IP, Profinet i EtherCAT dla wielu czujników. Jednostki przetwarzania sygnałów są również używane do rejestrowania kilku sygnałów czujników, obliczania i wyprowadzania ich razem. Jest to konieczne na przykład do pomiaru płaskości lub grubości.