Integracja oprogramowania

Integracja z oprogramowaniem aplikacji

 

Czujniki scanCONTROL rejestrują profil z poszczególnych skalibrowanych punktów dla każdego pomiaru. Profile te mogą być używane pojedynczo lub łączone w zestaw kontenerów i przesyłane do własnych aplikacji jako tablica lub macierz. Oprócz przesyłania danych z poszczególnych punktów pomiarowych i ich dodatkowych informacji (np. intensywność, odczyt licznika), cała konfiguracja czujnika może być również kontrolowana z poziomu własnego oprogramowania.

Aby uzyskać dostęp do funkcji konfiguracji i transferu danych, Micro-Epsilon oferuje różne narzędzia:

Narzędzie scanCONTROL Developer Tool zostało zaprojektowane, aby pomóc programistom zintegrować czujniki scanCONTROL z ich własną aplikacją opartą na pakiecie scanCONTROL SDK (LLT.DLL):

 • Kompletny przykład integracji z kodem źródłowym
 • Funkcja MouseOver dla parametrów skanera wyświetla powiązaną funkcję DLL
 • Dostęp do odczytu i zapisu rejestrów czujnika
 • Wizualizacja wszystkich dostępnych trybów transmisji danych skanera


Pobierz scanCONTROL Developer Tool

Biblioteka C/C++ dla scanCONTROL obsługuje zarówno ładowanie statyczne, jak i dynamiczne. Zarówno stdcall, jak i cdecl są obsługiwane jako konwencje wywoływania. Poszczególne funkcje biblioteki są jasno udokumentowane w opisie interfejsu i wyjaśnione na przykładach.

Pakiet integracyjny scanCONTROL SDK zawiera:

 • Plik biblioteki LLT.DLL
 • Dokumentację dla interfejsów i scanCONTROL
 • Interfejs dla języków C#, Python i VB .NET
 • Liczne przykłady programowania dla C++ i C# (np. tryb wyzwalacza i kontenera)

Pobierz scanCONTROL Windows SDK

Integracja z systemem Linux odbywa się za pomocą biblioteki Open Source C, która została rozszerzona o kilka ważnych funkcji sterowania dla scanCONTROL. Dodatkowa biblioteka C++ umożliwia szybką integrację całej funkcjonalności czujnika z przyjaznym dla użytkownika interfejsem API.

Biblioteka ta jest oparta na standardzie GeniCam, dlatego czujnik może być sterowany za pomocą poleceń GeniCam lub bezpośrednio za pomocą parametrów sterowania wymienionych w dokumentacji. W celu wsparcia integracji (np. wyzwalanie, tryb kontenera) dostępne są również przykładowe programy. Używanie na wbudowanych komputerach ARM (np. Raspberry Pi) jest możliwe z ograniczeniami.

Pobierz scanCONTROL Linux SDK

Sterownik przyrządu scanCONTROL LabVIEW umożliwia szybką integrację czujników scanCONTROL z National Instruments LabVIEW. Aby uzyskać dostęp do czujnika scanCONTROL i jego podstawowych ustawień, użytkownicy mogą przeciągać i upuszczać moduły bezpośrednio z palety funkcji do swoich VI. Przykładowe VI ilustrujące integrację scanCONTROL są również częścią tego pakietu.

Integracja czujników scanCONTROL ze środowiskiem LabVIEW opiera się na bibliotece C/C++ (LLT.DLL) firmy Micro-Epsilon. Szczegółowa dokumentacja pokazuje również, jak skonfigurować dodatkowe specjalne parametry czujnika.

Sterownik scanCONTROL dla LabVIEW:

 • Opracowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sterowników instrumentów LabVIEW firmy National Instruments
 • Obsługiwane wersje LabVIEW 2012 i nowsze
 • Zawiera sterowniki przyrządów dla wersji 32-bitowej i 64-bitowej
 • Szybki i łatwy dostęp do wszystkich ustawień za pomocą palety funkcji
 • Obsługiwany interfejs Ethernet
 • Przykładowe pliki VI
 • Szczegółowa dokumentacja


Pobierz sterownik scanCONTROL dla LabVIEW

Każdy czujnik scanCONTROL jest zgodny ze standardem GigE Vision (Gigabit Ethernet for Machine Vision) organizacji AIA (Automated Imaging Association).

Standard ten jest szeroko stosowany w branży przetwarzania obrazu i dlatego jest obsługiwany przez wszystkie konwencjonalne narzędzia do wizji komputerowej, zapewniając szybką i płynną integrację z różnymi pakietami oprogramowania do przetwarzania obrazu – również do oceny 3D.

GigE Vision zapewnia optymalne bezpieczeństwo danych, doskonałą wydajność i krótki czas projektowania podczas wdrażania. GigE Vision opiera się na Gigabit Ethernet i oferuje maksymalną szybkość transferu. Technologia Ethernet oferuje zalety, takie jak duże długości kabli bez użycia repeaterów / koncentratorów i umożliwia korzystanie z niedrogich komponentów sieciowych. Standard GigE Vision zapewnia otwarte ramy dla transmisji danych (np. profili, zestawów danych) i sygnałów sterujących między skanerem laserowym a komputerem. Topologia infrastruktury zapewnia wiele możliwości dla aplikacji wykorzystujących jeden lub wiele skanerów.

Nowy adapter scanCONTROL AIK zapewnia szybką integrację z Cognex VisionPro za pośrednictwem serwera Cognex AIK. Łączy w sobie zalety środowiska Cognex VisionPro do generowania szybkich i niezawodnych aplikacji z zaletami natywnej integracji scanCONTROL.

Adapter AIK może być używany do generowania obrazów zasięgu Cognex z punktów pomiarowych scanCONTROL w celu ich wygodnego przetwarzania za pomocą algorytmów Vision Pro. Poza tym dostępne są wszystkie dobrze znane opcje konfiguracji czujników scanCONTROL.

Aby uzyskać szybki start, adapter scanCONTROL AIK zawiera rozbudowaną dokumentację dla wszystkich ustawień czujnika i niezbędnych kroków konfiguracji w Cognex Vision Pro.