Inne narzędzia

Inne narzędzia

Micro-Epsilon oferuje już szeroką gamę narzędzi do integracji i ewaluacji laserowych skanerów profili. Gama ta została teraz uzupełniona o inne narzędzia, które umożliwiają sprawdzenie funkcjonalności transmisji między skanerami SMART a sterownikiem PLC w oparciu o odpowiedni protokół transmisji w celu ustalenia, czy czujnik prawidłowo przesyła dane.

Pobierz scanCONTROL Tools

scanCONTROL Monitor wyników

 • Wyświetlanie profili i historii wartości pomiarowych podczas pracy
 • Dla maksymalnie 4 czujników scanCONTROL Smart
 • Regulowany układ
 • Funkcje protokołu i pamięci
 • Możliwa i zalecana jest równoległa transmisja zmierzonych wartości do jednostki sterującej

 

Narzędzie Modbus

 • Sprawdzanie funkcjonalności Modbus
 • Rejestrowanie zmierzonych wartości
 • Sterowanie czujnikiem (np. włączanie/wyłączanie lasera), ładowanie trybu użytkownika, …)

Narzędzie UDP

 • Sprawdzanie funkcjonalności UDP
 • Rejestrowanie zmierzonych wartości nawet przy wysokich częstotliwościach
 • Dostępny kod źródłowy

Powiązane linki
Słowniczek: Zasada pomiaru “Triangulacja linii laserowej”