confocalDT w uchwycie do obrabiarki CNC

confocalDT mierzy bezpośrednio na obrabiarce CNC

🆕 Firma AiQ robotics opracowała metodę realizacji precyzyjnych pomiarów bezpośrednio na obrabiarkach CNC. Dzięki nowej metodzie wykorzystującej zaawansowane czujniki konfokalne confocalDT firmy Micro-Epsilon można zdecydowanie szybciej i wydajniej zrealizować niezbędną kontrolę jakości obrabianego detalu.

📐 Czujnik konfokalny montowany jest bezpośrednio w uchwycie obrabiarki. Zależnie od potrzeb kontroler czujnika może, ale nie musi być połączony z systemem sterowania maszyny.

📐 Określone cechy są mierzone za pomocą obrabiarki, bez konieczności przenoszenia detalu na maszynę CMM.

Jakie korzyści daje zastosowanie naszej metody:

🤖 oszczędność środków finansowych: do wykonania precyzyjnego pomiaru nie musisz kupować maszyny CMM

🤖 oszczędność zasobów: do realizacji pomiarów nie musisz zatrudniać dodatkowej osoby do obsługi maszyny współrzędnościowej

🤖 znaczne przyspieszenie procesu kontroli detalu

🤖 możliwość kontroli większej próby produkcyjnej

🤖 szybsze eliminowanie błędów powstałych w procesie obróbki

🤖 zwiększenie wydajności prototypowania

 

❗ Zapoznaj się z czujnikami konfokalnymi: https://aiq-robotics.com/konfokalne-czujniki-przemieszczenia-odleglosci-polozenia-i-grubosci/❗

 

❗ Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: https://aiq-robotics.com/informacje-kontaktowe/ ❗